תהליך קבלת ההחלטות

בדיקת צרכי לקוח

בדיקת צרכי לקוח

טווח השקעה חזוי

ניתוח מצבת הנכסים הכוללת

 • חסכון פיננסי
 • חסכון פנסיוני
 • השקעות נדל"ן
 • השקעות אחרות
3

פסיכולוגיה של המשקיע

 • תכונות המשקיע
 • הפסיכולוגיה של הכסף

ועדת השקעות

א. קביעת מדיניות.
ב. הרכב תיק השקעות סולידי.
ג. הרכב תיק השקעות מנייתי.
1

פסיכולוגיה של הכסף

ניתוח מקרו כלכלי

 • שעורי אינפלציה.
 • שעורי צמיחה.
 • נתונים מקרו – כלכליים זמינים.
3

שוק סולידי

 • ניתוח עקום התשואות.
 • שעורי ריבית בארץ ובעולם.
 • אג"ח בשוק המקומי ובחו"ל.

ניתוח גלובלי

 • כלכלת העולם.
 • ביצועים של חברות בעולם.
 • ניתוח שווקים מתפתחים.
5

ניתוח מיקרו כלכלי

 • ניתוח ענפי.
 • הערכות שווי חברות.
 • קשר עם הנהלת החברה.

חליפת השקעות אישית

א. ניתוח צרכי הלקוח.
ב. התאמה פיננסית מקסימאלית ללקוח.
ג. בניית תיק השקעות מתאים ונזיל.